Turnering for ægtepar & samboende fra Sorø Golfklub

Golfturnering 2019 for ægtepar/samboende

 

Du indbydes igen i år til at deltage i en hyggelig golfturnering for ægtepar/samboende. Turneringen er åben for alle ægtepar/samboende, som er medlem af Sorø Golfklub.

Turneringens formål er at skabe rammerne for nogle hyggelige golfmatcher sammen med andre ægtepar/samboende.

Alle ægtepar/samboende er velkomne til at deltage i turneringen, uanset handicap. Hvis du har højere handicap end 54, skal du dog spille i handicap 54.

 

 

Matchledelse

Hanne og Henning Jensen

Mail: hmj@os.dk Tlf. 51423739 / 51155633  

 

 

Tilmelding

Senest 1. maj til matchledelsen på mail: hmj@os.dk. Ved tilmeldingen bedes følgende oplyst:

  • Navn
  • Medlemsnummer
  • Telefon
  • Mail

Det er også muligt at tilmelde sig på golfbox. Vi vil så indhente de manglende oplysninger om telefon og mail fra Sorø Golfklub.

Matchfee
Betalingen for at deltage i turneringen er 100 kr. per par, som udelukkende bruges til præmier. Betalingen skal ske ved indbetaling til bank på reg.nr. 0573, konto nr. 5360106421.

 

Matchpropositioner

 

Gruppeinddeling
De tilmeldte par deles op i grupper af 4 - 5 par. Alle par i en gruppe spiller mod hinanden. Opdelingen i grupper vil ske efter deltagernes aktuelle handicap den 1. maj.

Der vil derefter blive sendt en mail til deltagerne med oplysninger om gruppeinddelingen.

Matchafvikling
Matcherne skal afvikles senest den 23. august. Deltagerne aftaler selv spilletidspunkter med de andre hold i gruppen. Er en match ikke spillet senest den 23. august får begge parter 0 point.

Hvis et par udgår af en gruppe, bliver alle matcher mod parret sat til 0 point, også dem der allerede er afviklet.

Matchform
Alle par spiller Mixed Greensome hulspil

Det par der vinder en match får 2 point. Hvis matchen er lige efter 18 huller, får hvert par 1 point.

Resultater
Resultaterne af de enkelte matcher sendes til matchledelsen på mail: hmj@os.dk, efterhånden som matcherne afvikles. Det er vindernes opgave at oplyse om resultaterne.

Handicap
Hvert par spiller med et antal tildelte slag, der beregnes som følger:

Laveste antal tildelte slag x 0,6 + højeste antal tildelte slag x 0,4. Der rundes op/ned.

Ex. Spiller 1 har 21 tildelte slag, mens spiller 2 har 35 tildelte slag, dvs. 21 x 0,6 + 35 x 0,4 = 26,6 som afrundes til 27 slag.

En eventuel forskel mellem de to pars antal tildelte slag, fordeles efter banens handicapnøgle.

 

Turneringsvindere
I hver gruppe er der mindst præmier til nr. 1 og nr. 2

Står to eller flere par lige, er den/de indbyrdes matcher afgørende. Hvis to eller flere par stadig er lige, trækkes der lod.

 

Orientering angående Mixed Greensome
På hvert hul slår manden ud fra gul tee og kvinden fra rød tee. To bolde er dermed i spil. Parret skal nu vælge, hvilken bold de vil fortsætte med. Den anden bold samles op, og er ikke mere i spil. Hvis de fx vælger at spille videre med kvindens bold, slår manden 2. slaget og kvinden slår 3. slaget osv.

Driver begge spillere out of bounds, må kun den ene spiller slå en ny bold. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra det sted, hvorfra partneren slog bolden out of bounds.

 

Protester
Matchledelsen har den endelige afgørelse i alle tvivlsspørgsmål angående matchafviklingen.

 

Afslutningsmatch & præmieoverrækkelse
Der spilles afslutningsmatch for alle deltagere i turneringen søndag den 25. august med efterfølgende spisning i Tee-Stedet

Yderligere oplysninger om tilmelding og prisen for deltagelse i afslutningsmatchen udsendes senest den 26. juli.

 

Med venlig hilsen

Hanne & Henning Jensen

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93