Bestyrelsen pr. 16. november 2017

Formand:

Carl Henning G. Johnsen

Telefon: 21633646

Mail: carljohnsen@outlook.dk

Forretningsudvalg

Baneudvalg

Golfspilleren i centrum

Ulla Buhl

Telefon: 24632809

Mail: u.buhl@mail.dk

Begynderudvalg

 

 

 

Næstformand og sekretær:

Lena Lund Pedersen

Telefon: 21256076

Mail: lenalundpedersen@gmail.com

Forretningsudvalg

Begynderudvalg

 

 

 

Kasserer:

Terry Jensen

Telefon: 40111210

Mail: terry@smi.as

Forretningsudvalg

 

Jesper A. Dinesen

Telefon: 51590556

Mail: j.a.dinesen@privat.dk

Turneringsudvalg

Regel- og handicapudvalg

Henrik Petersen

Telefon: 40313443

Mail: hp@vingaloppen.dk

Sponsor- og marketingsudvalg

Tommy D. Jensen

Telefon: 28788100

Mail: tommyjensen@stofanet.dk

Baneudvalg

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 22 93 41 03

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93