De voksne Drenge og Piger

 

Sæson 2017

DVDP

- en klub i klubben

 

 

HVEM ER "DE VOKSNE DRENGE OG PIGER"?
Det har ikke noget med alder og køn at gøre – idet drenge

og piger spiller på samme betingelser.

 

Der er ingen bestyrelse, blot 2 personer, der kalder sig ”formænd”. Disse ”formænd” laver f.eks. et indlæg som dette, holder styr på lidt tal/pointberegning, koordinerer vores matcher og andre småting. Formændene er aldrig på valg, men kan naturligvis selv vælge at gå.

Klubben blev for mange år siden etableret under navnet ”De voksne Drenges Klub”. I dag er DVDP for både herrer og damer - naturligvis!

 

FORMÅL

Formålet er at pleje og udvikle det sociale samvær i Sorø Golfklub og at afvikle hyggelige ”torsdagsmatcher”, som spilles over 9 huller. At der spilles 9 huller giver mulighed for, at erhvervsaktive kan deltage i løjerne på en hverdag.

 

HVEM KAN DELTAGE?
Alle medlemmer af Sorø Golfklub – uanset handicap – men naturligvis med spilleret til 18 huls banen, er særdeles velkomne til at deltage.

Er du nyt medlem i Sorø Golfklub, er DVDP en god mulighed for at spille med forskellige "modstandere" i en hyggelig og afslappet atmosfære.

HVORDAN FOREGÅR DET?
Vi spiller 9 huller (stableford) hver torsdag fra den første torsdag i april til og med september.

I tidsrummet kl. 16.30 – ca.17.30 vil der være en matchleder til stede ved klubhuset. Ud over at være din guide, vil matchlederen sætte hold for de bolde, der går ud. Møder du op senere end kl. 17.30, finder du selv sammen med andre DVDP'ere og danner hold med dem. Efter kl. 18.00 går du ud efter reglerne om anvendelse af boldrende.

Uden for ovenstående tidspunkter kan du sammen med en anden DVDP-spiller afvikle dit spil, dog henstiller vi kraftigt til, at DVDP-medlemmer ikke booker tid efter kl. 15, da det vil fremstå som en udvidelse af DVDPs reserverede tid

 

Man kan kun spille i DVDP-regi på dage, der fremgår af aktitetskalenderen.

 

Dit aktuelle handicap vil til enhver tid være gældende. Dog skal alle med handicap højere end 54 spille efter handicap 54.

 

Dit resultat i andre matcher tæller ikke i DVDP-matchen.

 

Kun scorekort udskrevet via klubbens Touch skærm kan anvendes. Dog skal alle med handicap over 54 stadig bruge manuelle kort.

 

MÅNEDSAFSLUTNINGER

I hele perioden spilles 6 individuelle afdelinger, der hver afsluttes den sidste torsdag i måneden med et specielt arrangement efter matchledernes ide og temperament. Ved dette arrangement er der ligeledes fællesspisning og månedens vindere præmieres og hyldes. Senest torsdagen inden afslutningen af en afdeling, kan man skrive sig på listen for deltagelse i match og fællesspisning. Matchlederne har listen, og den opsættes også på opslagstavlen.

 

ÅRSAFSLUTNING

Sæsonen afsluttes med en 18-hullers turnering med start kl. 9.00. Om aftenen er der middag og uddeling af præmier for dagens match og årets samlede vindere hyldes!

 

Afslutningsmatch spilles i 2017 lørdag den 7. oktober kl. 9.00

 

TURE

To gange i løbet af sæsonen arrangeres to ture til andre baner. Den ene tur er med overnatning og ofte spil begge dage. Denne tur ligger i maj/juni. Den anden tur går normalt til Sandager Golfklub. Denne tur ligger i august.

 

HVAD KOSTER DET?
Man betaler ikke kontingent til klubben, og der er heller ikke noget formelt medlemsskab. Ideen er netop, at man frit kan møde op om torsdagen for at deltage i matchen. Heldigvis er der en fast kerne på 30 - 40 deltagere hver torsdag, som sikrer en afslappet og hyggelig klubkultur.

 

Turneringsfee: kr. 20,- pr. torsdagsmatch.
10,- kr. dækker præmierne til afslutning af hver afdeling. 10,- kr. anvendes til årsafslutningsmatchen til bl.a. præmier.

 

Turene betales særskilt.

 

TÆNK PÅ

- at hver måneds afdeling organiseres af frivillige matchledere, der styrer dine point og din indbetalte turneringsfee og i øvrigt arrangerer alt, så du bare kan møde op til et par fornøjelige timers golfspil – det er da nemt!

KONTAKT: Vil du vide mere, så ring eller skriv til en af formændene:

Marianne Jessen

Tlf: 5545 3795

Mogens Olesen

Tlf.: 40175795

 

Mail: mjmo@mail.dk

 

 

 

  DVDP - INFO

Kære DVDP'er

 

Lige om lidt

er det den 6. april, og så mødes vi for første gang i denne sæson til en gang DVDP torsdagsgolf. Matchlederne er klar til at sætte hold, så vi hver uge kommer til at spille med "nye" DVDP'ere, for det er just en af ideerne med klubben.

 

Sorø Golfklub mangler medlemmer,

og det er vigtigt at holde fast på de medlemmer, der er i klubben. Det er især medlemmer med forholdsvist højt handikab (+37), som dropper ud, primært på grund af manglende relationer til klubben og ikke mindst til underklubber. Derfor gøres der en ekstra indsats for at få underklubberne - og dermed DVDP - til at tage godt imod nye medlemmer. René vil henvise medlemmer til underklubberne, og vi vil naturligvis tage godt imod dem.

 

Aktivitetsliste

Vi vedhæfter aktivitetslisten. Heraf fremgår, at vi ikke holder afslutning den sidste torsdag i maj. Det er Skærtorsdag, og mange vil ikke kunne deltage den dag. Vi har undersøgt, om vi kan flytte maj månedsafslutningen til 1. juni, men det er ikke muligt, da banen er booket til regionsgolf. Derfor bliver maj måneds afslutning afholdt sammen med afslutningen for juni, den 29. juni.

 

Tur til Sandager Golfklub

Kirsten Suhr og Kurt Madsen har igen påtaget sig at arrangere en tur til Sandager Golfklub. Det bliver i begyndelsen af august. Vi takker for tilsagnet!

 

Weekendtur til syden!

Vi vil igen i år arrangere en golftur med overnatning. Turen skal være forholdsvis billig, og derfor holder vi os langt fra div. broafgifter. De sidste to år har vi været på Lolland og Falster - dels på grund af gode tilbud, dels på grund af det med broen.

 

I år er der igen gode tilbud sydpå. Vi ville gerne bo på et nyt hotel i år, men der er tilsyneladende optaget lige i den weekend, vi har øje på - nemlig den 17. og 18. juni. Derfor er planen, at vi igen bor på Maribo Søpark, som er et glimrende hotel med god mad, fine værelser og desuden et mødelokale, hvor vi efter middagen kan rose hinanden for dagens fremragende spil. Vi spiller Maribo Golfklubs bane om lørdagen og Storstrømmen om søndagen.

Se indhold og priser på vedhæftede fil: Weekendtur

 

Der er rift om værelser og baner, derfor er der frist for tilmelding senest den 15. april til mjmo@mail.dk eller til Marianne eller Mogens.

 

Men ellers er det vigtigste jo, at vi mødes forårsklare og i stærk stil den 6. april, hvor matchlederne Tove og Niels Pedersen samt Sven Reffstrup tager imod med opmuntrende bemærkninger forud for den forestående golfrunde.

 

De bedste hilsener Marianne og Mogens

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 22 93 41 03

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93