Generalforsamlinger

Herreklubbens sponsorer:

 

Referat af Generalforsamling i Herreklubben 2019. 

Lørdag den 23. marts kl. 08:30 i Klubhuset Sorø Golfklub. Der var 31 fremmødte.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Jan Christensen blev valgt.

2. Aflæggelse af årsberetning ved Per Hansen.

Det blev et fantastisk golfår i Herreklubben. Vi kunne vel ikke ønske et bedre vejr i næsten hele sæsonen.

Vi havde vores to turneringer, først mod Skjoldenæsholm, hvor vi endelig fik pokalen med hjem igen. Efterfølgende har Skjoldenæsholm opsagt vores årlige aftale. Den var måske også ved at dø lidt ud p.gr.a. beskeden tilslutning.

Derimod fortsætter Ryder Cup mod Trelleborg, hvor vi spillede i Slagelse og for anden gang tabte vi pokalen på udebane, så nu er der noget at kæmpe for til september i Sorø.

Vores weekendtur til Royal Oak ovre i Sønderjylland var faktisk rigtig hyggeligt, selv om vi havde lidt problemer med signalet til tv, så vi kunne se VM med Danmark, men det lykkedes også, så alt i alt en rigtig god tur.

Vi lavede en test sidste år med en meget billig tur, for at se om der kom flere med. Det var ikke tilfældet, så vi er blevet enige om, at det ikke er prisen der holder folk væk. Konklusionen må være, at man gerne vil betale, hvis det er en rigtig god bane. Så det må vi så stræbe efter fremover.

Vores endagstur til Great Northern i Kerteminde havde Per Otto fået lavet via en fantastisk aftale. Han havde også sørget for præmierne. Han var desværre ikke selv med, så derfor får han her en meget stor tak for den oplevelse, alle fik.

Vi har igennem året spillet på alle vores fritspils-baner og det har kørt upåklageligt. Lars har haft styr over det hele.

Vores mandagsmatcher kørte næsten perfekt hele året, godt styret af Kenneth, Thyge, Per Q og Svend.

Vores afslutning i oktober var flyttet tilbage til Stalden og det er og bliver et sted der passer perfekt til os. Vi fik spillet match først og kørte ud til god mad derefter, fik delt en masse præmier ud til alle vindere og delt en ny pris ud, vi kalder Robert prisen til en som har lavet en helt speciel underholdning i løbet af året. Det blev en løbsk golftrolley, der løb med den.

Formel golf, holdturnering og puttekonkurrencer blev alle afsluttet og alle resultater kan ses på hjemmesiden. Det er vigtigt at få med, at alt hvad der sker i Herreklubben bliver lagt ind på hjemmesiden, som er altid opdateret. Tak til Thyge for det store arbejde.

Også en stor tak til Herreklubbens sponsorer, Per Otto, Finn Stuhr, Henrik Dunkan, René i Shoppen og Jan Christensen, uden hvem det ikke ville blive så godt som det er.

Som Per har sagt tidligere, træder han tilbage som formand, og at han kan fortsætte som menigt medlem Vores problem er at der ikke er nogen i bestyrelsen, der vil overtage formandsposten.

Tilslut sagde han tusind tak for året der gik og at det altid er en fornøjelse at komme ud i Herreklubbens selskab og samtidig tak for i alle tager godt imod vores nye medlemmer og så håbede han, 2019 bliver ligeså godt og varmt som 2018.

Beretningen blev drøftet grundigt og godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent.

Svend fremlagde regnskabet, der viste indtægter på 72.540 og udgifter på 62.770 kr. Kassebeholdningen er på ca. 20.900 kr. plus trøjebeholdning for godt 5.000 kr. Overskuddet på 9.770 kr. skyldes ikke mindst klubbens generøse sponsorer. Igen en stor tak til dem.

Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingenter og turneringsfee på hhv. 300 kr. og 500 kr. samlet i stedet eller 20 kr./gang blev godkendt.

4. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2019.

Den foreløbige sæsonplan blev grundigt drøftet. Der er fortsat nogle hængepartier, særligt angående weekendturen til Tyskland og samarbejdet med Skovbo Herreklub, som har foreslået at vi mødes en fredag.

Det blev også i denne sammenhæng understreget at det er vigtigt at holde øje med både hjemmesiden og de e-beskeder, Thyge udsender. (Ikke mindst er det vigtigt at læse hele teksten, og ikke kun uddrag, ref.)

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Lars Mølgaard, Kenneth Worm-Hansen, Per Quistgaard og Thyge Thygesen blev genvalgt og Jens Sørensen blev nyvalgt for 1 år i stedet for Per Otto Winther, så bestyrelsen fortsat bliver på 8 mand.

6. Valg af revisor og suppleant. Jan Krøll, hhv. Erling Hansen blev genvalgt.

7. Behandling af indkomne forslag. Ingen.

8. Eventuelt

Thyge omtalte et møde med Sorø Golfklub om fastholdelse af medlemmer, bl.a. foreslog han at man skrev sig på et tilmeldingsskema, hvis man ville være ambassadør for Herreklubben overfor golfklubbens mere ”forsagte” medlemmer.

Thyge Thygesen                                                  Jan Christensen

     Referent                                                             Dirigent

 

Referat fra Herreklubbens 2018 generalforsamling

Referat fra Generalforsamling i Herreklubben. 

Lørdag den 24. marts kl. 08:30 i Klubhuset Sorø Golfklub.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent. Jan ”Icon” valgt.

 

2. Aflæggelse af årsberetning

 

Per H bød velkommen, særligt til de mange nye.

 

2017 var et meget fint år I Herreklubben. Der var generelt en meget god og positiv stemning og en god udvikling i medlemsskaren.

 

Formel Golf gik næsten som det plejer: Dog vandt Jan ”Icon” A rækken, mens Kenneth fortsat sidder på B tronen.

Der har været delte meninger om puttekonkurrencen. Da ingen er kommet med forslag til et egnet alternativ vil vi forsøge med 2 rækker, én for A- og én for B-rækken.

Selv om B-rækken formentlig bliver noget større end A-rækken i 2018 fastholdes HCP-grænsen på 15/15,1.

Vi havde en del gode runder i vores fritspilsbaner. Dog kunne det ikke længere blive rene mandagsmatcher. Vi kan ikke komme i Harekær og Brøndby på mandage. Vi bliver alligevel generelt altid behandlet godt og maden er næsten altid god.

Weekendturen gik til Barsebäck. Det var som de andre gange en rigtig god oplevelse. 2018-turen er allerede fastlagt. Den går til Royal Oak i Jels mellem Kolding og Vojens. Banen er benyttet både som kvalifikation til Made in Denmark og til Challengetouren.

Vores endagstur gik til Værebro, desværre igen med en meget lille tilslutning; men havde alle en god, våd dag på en for de fleste ukendt bane, som dog bød på en tørvejrsrunde med nogle udfordrende huller. 2018-eendagsturen ligger ikke fast; men vi har nogle ideer, som vi (POW) arbejder på.

Det blev ikke helt det samme katastrofeår i forhold til vores venskabsmatcher som sidste år.

Vi havde to fantastiske matcher med Skjoldenæsholm i fantastisk vejr og dejlig mad begge steder. Alle var glade og der var en rigtig god stemning, lige indtil resultatet blev offentliggjort. Vi tabte – igen; men denne gang kun fordi 2 af os havde afleveret et scorekort med et manglende point. (Vi tabte med 0,05 point. Havde vi regnet rigtigt, havde vi vundet med 0,03!)

Ryder cup i september blev til gengæld én stor optur, hvor vi efter en rigtig god dag i Sorø slog Trelleborg med 17,5 – 6,5. Som sædvanlig var dagen dog præget af en god og positiv stemning. Så nu står pokalen, hvor den jo står bedst – hos os.

Det blev endnu engang en god dag med afslutnings match her i Sorø og afslutningsfest i Vinstrup Forsamlingshus og (endelig) med god mad fra Superbrugsen i Sorø.  Vi fik uddelt præmier til alle og selvfølgelig specielt til vinderne af de forskellige rækker. Afslutningen blev sponseret af Winthers Autolak, ICON, Golfshoppen v/René, Stuhr Vine, Quistgaard murerne og Diversey. Stor tak til de sponsorer, der altid hjælper og gør det specielt for jer at spille med i Herreklubben.

Årets Herreklubber blev Jan ”Icon” for sin altid positive måde at agere på, hvad enten det er som kammerat, sponsor, spiller osv.

En stor tak til herreklubbens sponsorer, hvis bidrag medvirker til at holde egenbetalingen til diverse aktiviteter nede.

Til slut takkede formanden alle i herreklubben for jeres måde at være på overfor hinanden og den måde vi fortsat får integreret nye medlemmer. Det er derfor, det er specielt at være en del af denne klub i Sorø.

Han fortalte, at 2018 er hans sidste år som formand i Herreklubben. At han tager et år ekstra skyldes at Jan ”Icon” har givet tilsagn om at ville overtage stafetten fra 2019.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent. Bestyrelsens forslag: 300 kr.

    Betaling af 500 kr. samlet i stedet for turneringsfee på 20 kr./gang foreslås fortsat.

 

Regnskabet, der var godkendt af den kritiske revisor, viste indtægt på 75710,00, udgift på 85087,50, dvs. underskud på 9377,50 kr.

Underskuddet var tilsigtet, vores kassebeholdning på 27394,64 kr. trængte til at bliver barberet. De indkøbte trøjer udgør en væsentlig del af regnskabet og de nuværende aktiver.

Forslaget til kontingent og samlet turneringsfee blev vedtaget.

 

4. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2018

Den foreløbige sæsonplan blev uddelt og er offentliggjort på opslagstavlen og hjemmesiden. Bemærk at de steder, hvor der af den ene eller anden grund skal ske tilmelding på Golfbox KUN kan og skal ske på Klubturnering i Golfbox.

Formel Golf fortsætter. Fællesspisning og præmieuddeling: Sidste mandag i måneden. Præmier bliver gavekort på 100 og 50 kr. til Golfshoppen.

Fritspilsmatcherne er lagt fast, incl. Brøndby. Bemærk at Harekær og Brøndby bliver på onsdage.

Holdturneringen og puttekonkurrencen fortsætter, sidstenævnte dog i 2 rækker. Holdturneringen baseres på holdets gennemsnits Stableford score, dog mindst delt med 2.

Eendagstur banen er ikke fundet endnu. Per H nævnte, at POW undersøger om Great Northern kan fås for en rimelig pris.

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Per Hansen, Per Otto Winther, Carsten Skouboe og Svend Pedersen.

Carsten modtog ikke genvalg. De 3 andre blev genvalgt og Jan ”Icon” Christensen blev nyvalgt.

 

6. Valg af revisor og suppleant. På valg er Jan Krøll, hhv. Kenneth Worm.

Genvalg af den kritiske revisor, Jan, nyvalg af revisorsuppleant Erling Hansen.

 

7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Thyge:

Der var ingen indvendinger mod, at medlemmer kan vælge at indbetale 500 kr. forud på Herreklubbens konto til dækning af turneringsfee’en (20 kr./gang) for resten af sæsonen.

 

8. Eventuelt

Lars M foreslog, at vi afgjorde pointlighed matematisk som ved klubturneringer i stedet for som nu ved laveste SPH. Thyge foreslog at bruge de lige eller ulige huller, som Golfbox også kan håndtere. I forsamlingen var stemningen overvejende imod laveste SPH. (Efterfølgende er konklusionen blevet, at vi bruger de ulige huller, sidste 6 ulige huller, sidste 3 ulige huller, sidste ulige hul).

Thyge opfordrede til deltagelse i Hjertetouren den 25. maj i Trehøje og bad forsamlingen overveje om vi i Herreklubben skulle være med til at skabe en tilsvarende turnering i Sorø.

Thyge opfordrede til at nogen flere fra Herreklubben meldte sig til René som begynderguide.

Startlisten blev gennemgået, bl.a. med reglerne for hvordan vinterbanen spilles i Herreklubben, f.eks. at kun tee-slaget må udføres med driveren.

 

Thyge Thygesen                                                              Jan Christensen

    Sekretær                                                                         Dirigent

Referat fra Herreklubbens generalforsamling 2017

Lørdag den 25. marts kl. 08:30 i Klubhuset Sorø Golfklub.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Kenneth valgt.

2. Aflæggelse af årsberetning
2016 var et meget fint år I Herreklubben. Der var generelt en meget god og positiv stemning. Vi havde dog en del omkring langsom spil. Det vil vi sætte større fokus på i den kommende sæson.
Formel Golf gik som det plejer: Kim vandt A rækken og Kenneth B rækken.
Vi satte nogle nye turneringer i gang sidste år, en puttekonkurrence og en holdturnering. Der var lidt børnesygdomme, som vi forsøger at gøre bedre i år, men overordnet set kom der gode tilbagemeldinger på dette.
Vi udsendte nogle spørgeskemaer om hvad I syntes om sæsonen. Der kom 8 besvarelser tilbage. Det kunne I godt have gjort bedre. Det er ikke kun bestyrelsen, der bare sørger for at alt er tilrettelagt for jer hver mandag.
Der var enighed om at beholde holdturneringen, så det gør vi, Puttekonkurrencen er der delte meninger om; men vi har ikke kunnet finde et alternativ i bestyrelsen til Finn Stuhr pokalen.
Der var også flere som gerne ville have andet end rødvin i præmier. Det er bestyrelsen enig i, så det gør vi i det nye år.
Alle var enige om at vores weekendture skal fortsætte og det samme med endagstur.
Der var også mange meninger om hvordan vi skulle sammensætte hold til vores mandagsmatcher og begrænse langsomt spil.
Det blev et katastrofeår i forhold til vores venskabsmatcher.
Vi havde to fantastiske matcher med Skjoldenæsholm i fantastisk vejr og dejlig mad begge steder alle var glade og der var en rigtig god stemning, lige indtil resultatet blev offentliggjort. VI tabte - igen.
Ryder cup i september blev også en stor nedtur, hvor vi efter en rigtig god dag i Slagelse i en god og positiv stemning for første gang efter 10 år tabte pokalen. Det var den største nedtur i herreklubbens historie, at vi måtte lade pokalen stå i Trelleborg.
Weekendturen gik sidste år til Lubkers Trent Jones bane og var en rigtig fed tur. Alle tilbagemeldinger er enige om at det var 2 rigtig gode dage på en fantastisk bane i et super dejligt vejr og endnu en tur hvor det hele var planlagt og kørte helt perfekt. Vi kan glæde os mig til tredje weekend i juni, hvor vi har vores tur.
Vores endagstur gik til Virket, der var en meget lille tilslutning sidste år; men alle havde en fantastisk dag på en udfordrende bane. Vores problem er at der ikke er den store tilslutning hvert år til denne match; men vi prøver igen i år at få sat en god dag sammen og så håber vi på større tilslutning. Det bliver nok tættere på Sorø.
Vi havde en del gode dage rundt i vores fritspils klubber hvor vi har en mandags match og vi bliver generelt altid behandlet godt og maden er næsten altid god.
Vores afslutning sidste år blev holdt på Brandstationen i Ringsted for første gang, det blev endnu engang en god dag med afslutnings match her i Sorø og derefter kørte alle til Ringsted og vi fik uddelt præmier til alle og selvfølgelig specielt til vinderne af de forskellige rækker, vores afslutning blev sponseret af Winthers Autolak, ICON, Golfshoppen v/René og Diversey. Stor tak til de sponsorer der altid hjælper og gør det specielt for jer at spille med i Herreklubben.
Årets Herreklubber blev Thyge, med flest stemmer fra alle.
En stor tak til herreklubbens sponsorer, hvis bidrag medvirker til at holde egenbetalingen til diverse aktiviteter nede.
Til slut takkede formanden alle i herreklubben for jeres måde at være på overfor hinanden og den måde vi får integreret nye medlemmer. Det er derfor, det er specielt at være en del af denne klub i Sorø og så gav han en ekstra tak til Claus Quistgaard, som efter 15 år i bestyrelsen ikke stiller op igen.
Han har informeret bestyrelsen om, at 2017 er hans sidste år som formand i Herreklubben.

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent. Bestyrelsens forslag: 300 kr.
Regnskabet, der var godkendt af den kritiske revisor, viste indtægt på 85855,00, udgift på 78200,74, dvs. overskud på 7654,26 kr.
Kontingentforslaget blev vedtaget.

4. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2017
Den foreløbige sæsonplan er offentliggjort på opslagstavlen og hjemmesiden. Bemærk de steder hvor der af den ene eller anden grund skal ske tilmelding på Golfbox.
Formel Golf fortsætter. Fællesspisning og præmieuddeling: Sidste mandag i måneden. Præmier bliver gavekort på 125 og 75 kr. til Golfshoppen.
Fritspilsmatcherne er lagt fast, incl. Brøndby. Bemærk at Harekær og Brøndby bliver hhv. en torsdag og en onsdag.
Holdturneringen og puttekonkurrencen fortsætter. Holdturneringen baseres på holdets gennemsnits Stableford score, dog mindst delt med 2.
Opslaget om weekendturen til Barsebäck den 17.-18. juni blev delt rundt. Tidspunktet er 14 dage efter Europa Touren har været på besøg.
Eendagstur banen er ikke fundet endnu. Per Jack nævnte Great Northern.
Finn Stuhr arrangerer en herreturnering den 23. juni (Sct. Hans aftens dag), Grünberger Memorial. Herreklubbens bestyrelse har ikke kunnet afse ressourcer til at være en del af den.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Lars Mølgaard, Claus Quistgaard og Thyge Thygesen.
Claus modtog ikke genvalg. De 2 andre blev genvalgt og Kenneth Worm-Hansen og Per Quistgaard blev nyvalgt, så bestyrelsen bliver på 8 mand.

6. Valg af revisor og suppleant. På valg er Jan Krøll, hhv. Kenneth Worm.
Genvalg af den kritiske revisor, Jan, nyvalg af revisorsuppleant Poul Erik Pedersen.

7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Thyge:
Der var ingen indvendinger mod, at medlemmer kan vælge at indbetale 500 kr. forud på Herreklubbens konto til dækning af turneringsfee’en (20 kr./gang) for resten af sæsonen.

8. Eventuelt
Per Otto har lavet aftaler om, at medlemmerne kan købe Herreklub-polotrøjer for 200 kr./stk.

Jan Thylkjærs forslag om, at man under slagspil stoppede, når man nåede hullets par + 5 slag og så lagde 2 slag til scoren, blev positivt modtaget.Thyge Thygesen                                                Kenneth Worm-Hansen
    Referent                                                                  Dirigent

Referat fra Herreklubbens generalforsamling 2016

 

Referat af Generalforsamling i Herreklubben. 

Lørdag den 2. april 2016 kl. 08:30 i Klubhuset Sorø Golfklub.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

Carsten S. valgt

 

2. Aflæggelse af årsberetning

Per H. bød de nye i Herreklubben velkommen, og roste medlemmerne for det store fremmøde.

Herreklubben havde et rigtigt godt år i 2015. Bestyrelsen har fungeret godt. De nye i klubben blev taget godt imod af medlemmerne. Alt var bare super på nær 1 ting…

Vi tabte til Skjoldenæsholm, hvilket jo er uvant for os. Men ellers gik venskabsturneringerne godt. Mødet med Skjoldenæsholm og Ryder Cuppen mod Trelleborg var som sædvanlig præget en fantastisk stemning, hård kamp og god mad. Heldigvis tog vi Ryder Cuppen for 10. gang ud af 10. Men det forpligter, kære herreklubber. Trelleborg er for alvor begyndt at bide fra sig.

Så for at skabe størst mulig opbakning til Ryder Cuppen tæller den nu i 2016 med til Formel Golf med 7 pts. for deltagelse, 3 for en sejr, 1 for delt match, dvs. 13 pts. ved fuld hus.

Weekendturen til Timmendorf var fantastisk med 24 deltagere. Carsten og Per Otto fik stor ros for et super arrangement, igen med god kamp, super mad og gode præmier fra mindst lige så gode sponsorer (Mogens, Carsten, Per Otto og René).

Én-dags turen skulle have gået til Virket. P.gr.a. optaget banen blev turen flyttet Skt. Knuds. Igen en perfekt tur i fantastisk vejr.

Afslutningsturneringen måtte som en eengangsforestilling flyttes til Trelleborg, igen p.gr.a. optaget bane, denne gang i Sorø, og fest i Stalden i Mulstrup. Ikke desto mindre blev det igen en god dag med super vejr og god golf (for nogen…). Desværre levede maden denne gang ikke op til resten. Men vi fik kåret året suveræne vindere:

Kim Kortsen i A-rækken og Kenneth Worm i B-rækken.

Også Årets herreklubber blev kåret: Erik Krog-Meyer for hans 5 år som formand og kasserer.

Per H. skosede hele flokken for de manglende indstillinger til Årets herreklubber.

Endelig har bestyrelsen via et planlægningsmødet i efteråret fået lagt, synes vi selv, en super plan for 2016.

Per takkede for 2015 og glædede sig til den nye sæson.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent.

Svend P gennemgik regnskabet, som viste et (ønsket) underskud på ca. 6.200 kr. Beholdningen er på ca. 19.700 kr.

Kontingentet blev hævet til 300 kr.

Kontingentet skal indbetales til kontoen reg. nr. 2510 konto nr. 6275387736 med angivelse af navn og DGU nr. Har man ikke betalt/medlemskort inden for en kortere frist, kan man ikke spille med i Herreklubben.

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter at EKM er emigreret til Tenerife, foreslås at beholde en 7-mands bestyrelse.

På valg er: Per Hansen, Carsten Skouboe, Per Otto Winther, Svend Pedersen og Thyge Thygesen.

Alle er villige til genvalg for en 2 årig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg, Thyge dog for 1 år, så antallet af medlemmer på valg bliver mere ligelig fra år til år.

Alt blev vedtaget som foreslået.

 

5. Valg af revisor: Jan Krøll, og suppleant: Kenneth Worm. Valgt som foreslået.

 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder Herreklubbens Sæsonplan 2016.

Per H gennemgik Herreklubbens sæsonplan for 2016. Han fortalte, at det er de bedste 20 runder, der tæller til Formel Golf, at der i år vil være en gennemgående putteturnering, også for de bedste 20 runder, og at der vil blive en holdturnering, hvor holdsammen-sætningen foretages ved lodtrækning sidste herredag i april.

  

7. Eventuelt

Peter M. foreslog et samarbejde med Sandager. Han vidste, at der var interesse der. Bestyrelsen undersøger mulighederne.

Flere, bl.a. Kim K., foreslog en samlet indbetaling af mandagens deltagerfee. Kasseren (Svend) undersøger, hvordan det kan foregå.

Carsten S og Per Otto gennemgik det fantastiske program til weekendturen, de har fået stablet på benene på Lübker Golfresort i Djursland i weekenden d. 18.-19. juni. POW’s kone (igen en flot plakat) og de virkeligt gavmilde sponsorer skal have mange tak.

 

 

 

Referent:                                                                                     Dirigent:

 

Thyge                                                                                          Carsten

 

Indkomne forslag.

Ingen

 

 

Generalforsamling i Herreklubben Sorø Golf 2015

 

Dagsorden 2015:

 

1. Valg af dirigent

Claus Q valgt

2. Aflæggelse af årsberetning

Erik K-M roste medlemmerne for det store fremmøde.

Formel Golf har fortsat stor opbakning. Holdspil knap så meget, så i 2015 bliver der kun singlespil. Dog fortsættes med den gule bold, når vi spiller fritspilsbanerne. Weekendturen blev aflyst p.gr.a. manglende tilmeldinger. Da der blev stablet en privat/uofficiel tur til Barsebäck på benene, var der pludselig flere end muligt, der gerne ville med.

Venskabsturneringerne gik godt. Vi vandt på sædvanlig måde over Skjoldenæsholm, tabte ude, vandt større hjemme. Ryder Cuppen mod Trelleborg blev for første gang delt, og så blev pokalen, hvor den var, hos os. For at skabe større opbakning til Ryder Cuppen tæller den i 2015 med til Formel Golf, 3 pts. for deltagelse, 2 for en sejr, 1 for delt match.

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent.

Svend P gennemgik regnskabet, som viste et (ønsket) underskud på ca. 4.500 kr. Beholdningen er på ca. 18.000 kr.

Kontingentet blev fastholdt på 250 kr.

Da ikke alle har fået betalt kontingent i 2014 og det ikke har været muligt at følge ordentligt op på det, skal kontingentet fra i år indbetales til kontoen reg. nr. 2510 konto nr. 6275387736 med angivelse af navn og DGU nr. Der udstedes et medlemskort, når der er betalt. Har man ikke betalt/medlemskort inden for en kortere frist, kan man ikke spille med i Herreklubben.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Erik Krog-Meyer og Claus Quistgaard. Begge er villige til genvalg for en 2 årig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg: Valgt

og nyvalg af Lars Mølgaard som et 8. medlem: Valgt

Per H gennemgik, hvordan bestyrelsen har tænkt sig at fordele rollerne. Se nedenfor.

5. Valg af revisor: Kenneth Worm, og suppleant: Jan Krøll

6. Behandling af indkomne forslag, herunder Herreklubbens Sæsonplan 2015.

Per H gennemgik Herreklubbens spilleplan for 2015. Han understregede kraftigt, at man snarest skulle nærlæse den (den står på hjemmesiden, ref.) og få lavet de aftaler hjemme og andre steder, så man kan deltage i så meget som muligt.

7. Eventuelt

Carsten S og Per Otto gennemgik det fantastiske program til weekendturen, de har fået stablet på benene på Timmendorfer Strand i Tyskland i weekenden d. 13.-14. juni. POW’s kone (flot plakat) og de virkeligt gavmilde sponsorer skal have mange tak.

Referent:                   Dirigent:

Thyge                        Claus

 

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93