Herreklubben

Generalforsamlingen i Herreklubben 2020 er udskudt til forholdene er normaliserede.

Der vil blive genindkaldt med behørigt varsel.

Åbningturnering 2020 er helt aflyst.

 

 

WEEKENDTUREN 2020 går til Picture (68.97 mm, 6.03 mm, 140.43 mm, 42.13 mm) 20 & 21 JUNI

Tilmelding her

 

Stilling i Red Balls United 2019-20

Red Balls United forsøges foreløbigt opretholdt.

Tee-off til Red Balls United er normalt lørdage kl. 8:45. Der skal være reserveret tider  på Golfbox.

Tee-sted er hul 1, hvis der spilles sommerbane, og fra Slettevej ved spil på vinterbane.

SPIL GOLF I HERREKLUBBEN

HVORFOR SPILLE GOLF I HERREKLUBBEN

I Herreklubben kan du
1. konkurrere seriøst mod andre ligesindede og ligeværdige modstandere

2. vedligeholde dit handicap (HCP), så det passer til din øjeblikkelige form
3. lære klubben og andre medlemmer i Sorø Golfklub bedre at kende
4. deltage i sociale, faglige og golfnetværk
5. udvikle dit golfspil og kendskab til golfreglerne og etiketterne
6. deltage i golfture i ind- og udland
7. hygge dig før, under og efter runderne
8. feste og slå dig løs, når spillet er overstået

9. osv.

HVEM KAN DELTAGE

Alle mænd, fra 18 år til..? kan deltage. Der spilles med max. HCP 36 i Herre­klubbens turneringer. (Det betyder at et medlem af Sorø Golfklub, som har et højere HCP, også kan blive medlem i Herreklubben, men at denne blot skal spille ud fra HCP 36. HCP reguleres ud fra det rigtige HCP.)

Indmeldelse i Herreklubben kan ske ved fremmøde på spilledagen og indbe­taling af kontingent senest inden 3. fremmøde til reg. nr. 2510 konto nr. 6275387736 med angivelse af navn og DGU nr. (ingen MobilePay).

For 2020 betales et kontingent for hele sæsonen på kr. 350,- samt et turneringsfee på kr. 20,00 pr. gang som går til præmier o.lign. Man kan også vælge at betale kr. 500 dækkende turneringsfee for hele sæsonen, dvs. kr. 850 i det hele. Gæster kan medtages mod en turneringsfee på kr. 50.

HVORNÅR SPILLES DER

Herreklubben i Sorø Golfklub spiller fast om mandagen. Vi spiller 18 hullers samlet gunstart med udslag i tidsrummet 15 - 16:30, afhængigt af årstiden. Mødetid og aflevering af korrekt scorekort og turneringsfee er allersenest 20 min før første udslagstid.

TURNERINGSPLAN

Printvenlig udgave

       

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93