Hvem er vi ?

DE VOKSNE DRENGE OG PIGER

DVDP - en klub i klubben   Sæson 2019

FORMÅL

Formålet er at pleje og udvikle det sociale samvær i Sorø Golfklub og at afvikle hygge-

lige ”torsdagsmatcher”, som spilles over 9 huller. At der spilles 9 huller giver mulighed for, at erhvervsaktive kan deltage i løjerne på en hverdag.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle medlemmer af Sorø Golfklub – uanset handicap – men naturligvis med spilleret til 18 huls banen, er særdeles velkomne til at deltage.

Er du nyt medlem i Sorø Golfklub, er DVDP en god mulighed for at spille med forskellige "modstandere" i en hyggelig og afslappet atmosfære.

HVORDAN FOREGÅR DET?

Vi spiller 9 huller (stableford) hver torsdag fra den første torsdag i april til og med september.

Der er gunstart (starttiderne fremgår af aktivitetslisten) og man skal aflevere sit scorekort senest 30 minutter før starttiden. Matchlederne laver holdene og udleverer scorekortene til holdene. Der er altså fælles start og fælles afslutning.

Man kan kun spille i DVDP-regi på tidspunkter, der fremgår af ktivitetskalenderen. Dit aktuelle handicap vil til enhver tid være gældende.

MÅNEDSAFSLUTNINGER

I hele perioden spilles 6 individuelle afdelinger, der hver afsluttes den sidste torsdag i måneden med et specielt arrangement efter matchledernes ide og temperament. Ved dette arrangement er der ligeledes fællesspisning og månedens vindere præmieres og hyldes. Senest torsdagen inden afslutningen af en afdeling, kan man skrive sig på listen for deltagelse i match og fællesspisning. Matchlederne har listen, og den opsættes også på opslagstavlen.

ÅRSAFSLUTNING

Sæsonen afsluttes med en 18-hullers turnering lørdag den 5. oktober kl. 9.00. Om aftenen er der middag og uddeling af præmier for dagens match og årets samlede vindere hyldes!

Dit resultat i andre matcher tæller ikke i DVDP-matchen.

HVAD KOSTER DET?

Man betaler ikke kontingent til klubben, og der er heller ikke noget formelt medlemsskab. Ideen er netop, at man frit kan møde op om torsdagen for at deltage i matchen. Heldigvis er der en fast kerne på ca. 30 deltagere hver torsdag, som sikrer en afslappet og hyggelig klubkultur.

Turneringsfee: kr. 20,- pr. torsdagsmatch.

10,- kr. dækker præmierne til afslutning af hver afdeling. 10,- kr. anvendes til årsafslutningsmatchen til bl.a. præmier.

TÆNK PÅ

- at hver måneds afdeling organiseres af frivillige matchledere, der styrer dine point og din indbetalte turneringsfee og i øvrigt arrangerer alt, så du bare kan møde op til et par fornøjelige timers golfspil – det er da nemt!


KONTAKT: Vil du vide mere, så ring eller skriv til en af formændene:

Marianne Jessen

Tlf: 5545 3795

Mogens Olesen Tlf.: 40175795

 Mail: mjmo@mail.dk

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93