Lokalregler

Lokale regler i Sorø Golfklub

 

1.      Banemarkeringer:

         Hvide markeringer:                           Out of bounds

         Gule markeringer:                            Vandhazard.
         Røde markeringer:                            Parallel vandhazard

         Blå markeringer:                               Areal under reparation

         Blå pæle med sort top:                      Areal under reparation med spilleforbud.

         Gul pæle med grøn top:                    Miljø følsomme område

         Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2.      Out of bounds grænser udgøres af indersiden af stengærder og/eller hegn mod markarealer. Ved spil af 16. hul er 15. hul out of bounds. Ved spil af andre huller, er de hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

 

3.      Alle veje og stier samt stengærder på banen er integrerede dele af banen. Bolden spilles som den ligger, eller erklæres uspillelig efter regel 28.

 

4.      Gule, røde og blå pæle/plader, samt fliser/pæle, der udgør afstandsmarkering, placeret i midten/kanten af fairway, er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

 

5.      Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

 

6.      Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i vandhazarden på hul 16, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter en af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

 

Straf for overtrædelse af Lokal Regel: Hulspil: tab af hul.  Slagspil: 2 straffeslag.

 

7.     Afstandsmåling:

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

8.    Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU – marts 2017.

 

Ordensforskrifter
Banearbejde har fortrinsret på banen. bær bagskilt og greenfeekort synligt. Læg tørv på plads og ret nedslagsmærker op. Undgå prøvesving på teesteder.

Bolde må ikke hentes i søer og på markarealer, og det er forbudt at klatre på eller over stengærder!

 

Ved uheld eller sygdom ring 112 og 57 84 90 93 (Golfshoppen) eller 57 84 80 01 (Restauranten)


Hjertestarter findes i vindfang v. indgang til klubhuset.

 

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 22 93 41 03

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93