Lokalregler

Sorø Golfklub har indført en lokalregel. Reglen kan bruges ved mistet bold eller hvis bolden er ”out of bounds”.

Beskrivelse af lokalreglen kan ses ved klik på nedennævnte LINK.

samt på opslag i klubhuset ved handicaptabellerne.

Reglen gælder ikke til klubmesterskab og eliteturneringer.

OBS: Reglen gælder ikke i alle danske golfklubber.

Lokalregler i Sorø Golfklub

 

1.      Banemarkeringer:

         Hvide markeringer:                                           Out of bounds

         Røde/Gule markeringer:                                    Strafområder

         Blå markeringer:                                              Areal under reparation

         Blå pæle med grøn top:                                     Areal under reparation med spilleforbud.

         Gul pæle med grøn top:                                   Miljø følsomme område med spilleforbud

        

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2.      Out of bounds grænser udgøres af indersiden af stengærder og/eller hegn mod markarealer. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 15 og 16, er kun gældende ved spil af hul 16. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

 

3.      Alle veje og stier på banen, selvom de er kunstigt overfladebelagte, behandles som integrerede genstande.

 

4.      Røde og blå pæle/plader, samt fliser/pæle, der udgør afstandsmarkering, placeret i midten/kanten af fairway, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1.

 

5.      Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 16, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (den provisoriske bold bliver bolden i spil som         normalt efter Regel 18.3)

  • hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne
  • hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske
  • hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold.

 

6.     Drop bold på fairway ved out eller mistet.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

 

Straf for overtrædelse af Lokal Regel: Den Generelle straf.

 

Godkendt af DGU – januar 2019

 

Ordensforskrifter
Banearbejde har fortrinsret på banen. bær bagskilt og greenfee kort synligt. Læg tørv på plads og ret nedslagsmærker op. Undgå prøvesving på teesteder.

Bolde må ikke hentes i søer og på markarealer, og det er forbudt at klatre på eller over stengærder!

 

Ved uheld eller sygdom ring 112 og 57 84 90 93 (Golfshoppen) eller 57 84 80 01 (Restauranten)


Hjertestarter findes i vindfang v. indgang til klubhuset.

 

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93