Medlemsformer

Fuldtidsmedlem - fra det 26. år

Dette medlemskab indeholder:

 • Frit spil 4 baner, Sorø, Næstved, Brøndby og Harekær
 • Frit spil på banen alle ugens dage
 • Adgang til gratis træningsfaciliteter.
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee.
 • Mulighed for at tilkøbe SGO fritspil
 • Modtager DGU kort og har stemmeret på generalforsamlingen.

Dkk 3.350,- pr. halvår

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

Fleksmedlemskab - fra det 26. år

Dette medlemskab giver ret til

 • Spil på egen bane mod betaling af fuld greenfee
 • fri benyttelse af Par 3 banen og træningsfaciliteter
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner mod betaling af fuld greenfee.
 • Modtager DGU kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamlingen.

Uanset indmeldelsestidspunkt:

Dkk 1.800,- pr. år

Opkræves i januar måned for hele året.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

Semi-Flexmedlemskab - fra det 26. år

Dette medlemskab giver ret til

 • At spille fem 18-huls runder eller ti 9-hulsrunder på egen bane pr. år og herefter betales der fuld greenfee pr. gang
 • Fri afbenyttelse af Par 3 banen og træningsfaciliteter.
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner mod betaling af fuld greenfee.
 • At spille fem 18-huls runder eller ti 9-hulsrunder på egen bane pr. år.
 • Modtager DGU kort markeret med F
 • Har stemmeret på generalforsamlingen

Uanset indmeldelsestidspunkt:

Dkk 2.700,- pr. år

Opkræves i januar måned for hele året.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

UNGDOM – til og med det kalenderår man fylder 25 år

Dette medlemskab giver ret til:

 • frit spil på banen alle ugens dage samt adgang til gratis træningsfaciliteter
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee
 • Modtager DGU kort og har stemmeret på generalforsamlingen.

Dkk. 1.250 pr. halvår

Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

JUNIOR – til og med det kalenderår man fylder 18 år

Dette medlemskab giver ret til:

 • Frit spil på banen alle ugens dage
 • Adgang til gratis træningsfaciliteter
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee.
 • Modtager DGU kort.

Juniorer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Dkk. 900,- pr. halvår

Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

Studie- og uddannelsesmedlamskab

 • Et studie-/uddannelsesmedlemsskab kan opnås på samme betingelser som et ungdomsmedlemskab.
 • Et Studie-/uddannelsesmedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning til seniormedlemskab til ophør af studium. Udskydelsen kan dog maksimalt ske til 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 30 år.
 • Et studie-/uddannelsesmedlemskab kan opnås af studerende under længerevarende uddannelse på universitet, handelshøjskole, seminarium, lærlingeuddannelse eller lignende.
 • Studiet skal som minimum have en varighed på 2 år. Gyldigt studiebevis eller lærlingekontrakt skal fremsendes til Sorø Golfklub 1 gang årligt.

Dkk 1.250,- pr. halvår

Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

9 hullers fleksmedlemskab

Fleksmedlemskabet er kun for personer over 70 år. Yngre kan i særlige tilfælde få dispensation, der skal indsendes begrundet skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Regler for det nye 9-hullers medlemskab er følgende:

 • Der kan kun spilles på for-ni (ved spil på bag-ni skal der betales greenfee, ½ pris af normal greenfee)
 • Kun start efter kl. 10,00, og kun på hverdage. I weekenden kun spil mod normal greenfee.
 • Ved deltagelse i klubturneringer skal der betales matchfee og ½ greenfee
 • Dette medlemskab er et Fleksmedlemskab, og der vil være påført et “F” på DGU- kortet
 • Fritspilsordninger med vore samarbejdsklubber kan ikke anvendes
 • Stemmeret på generalforsamlingen.

Dkk 3.500 pr. sæson

Ægtepar Dkk 6.000,- pr. sæson

Ved indmeldelse før 1. juli betales fuldt kontingent, ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent.

LANGDISTANCEMEDLEM(LD) – fra 26 år

LD medlem

 • Skal være fuldt betalende medlem i DGU godkendt golfklub og skal have et hcp. på 36 eller derunder
 • Der er ingen kilometergrænse
 • Kan frit benytte træningsfaciliteter og Par 3 banen
 • Mulighed for at deltage i klubturneringer, men kan ikke deltage i klubmesterskaber
 • Kan ikke spille på turneringshold eller deltage i fællestræning inden for sportsudvalgets regi

Yderligere oplysninger

DGU kort og hcp. regulering foretages af LD’s hjemmeklub.

Uanset indmeldelsestidspunkt:

Kr. 2.800,- pr. år

Opkræves i januar måned for hele året.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 22 93 41 03

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93