Medlemsformer

Super Fuldtidsmedlem - fra det 31. år

Dette medlemskab indeholder:

 • Frit spil 4 baner, Sorø, Næstved, Brøndby og Harekær
 • Frit spil på banen alle ugens dage
 • Adgang til gratis træningsfaciliteter.
 • 12 træningslektion á 20 min hos klubben Pro-træner.
 • SGO-ordning.
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee.
 • Leje af bagskab.
 • 10-turs kort til leje af golfbil.
 • 6 stk. green-fee billetter til Sorø Golfklub.
 • Modtager DGU kort og har stemmeret på generalforsamlingen.
 •  

Dkk 4.950,- pr. halvår. Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,

Fuldtidsmedlem - fra det 31. år

Dette medlemskab indeholder:

 • Frit spil 4 baner, Sorø, Næstved, Brøndby og Harekær
 • Frit spil på banen alle ugens dage
 • Adgang til gratis træningsfaciliteter.
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee.
 • Mulighed for at tilkøbe SGO fritspil
 • Modtager DGU kort og har stemmeret på generalforsamlingen.
 •  

Dkk 3.350,- pr. halvår. Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Dkk. 600.- ved betaling månedsvis.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-


Semi-Flexmedlemskab - fra det 26. år

Dette medlemskab giver ret til

 • At spille fem 18-huls runder eller ti 9-hulsrunder på egen bane pr. år og herefter betales der fuld greenfee pr. gang
 • Fri afbenyttelse af Par 3 banen og træningsfaciliteter.
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner mod betaling af fuld greenfee.
 • At spille fem 18-huls runder eller ti 9-hulsrunder på egen bane pr. år.
 • Modtager DGU kort markeret med F
 • Har stemmeret på generalforsamlingen

Uanset indmeldelsestidspunkt:

Dkk 2.700,- pr. år  Opkræves i januar måned via PBS.

Opkræves for hele året.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

Fleksmedlemskab - fra det 26. år

Dette medlemskab giver ret til

 • Spil på egen bane mod betaling af fuld greenfee
 • fri benyttelse af Par 3 banen og træningsfaciliteter
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner mod betaling af fuld greenfee.
 • Modtager DGU kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamlingen.

Uanset indmeldelsestidspunkt:

Dkk 1.800,- pr. år  Opkræves i januar måned via PBS.

Opkræves for hele året.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-


UNGDOM – til og med det kalenderår man fylder 25 år

Dette medlemskab giver ret til:

 • frit spil på banen alle ugens dage samt adgang til gratis træningsfaciliteter
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee
 • Modtager DGU kort og har stemmeret på generalforsamlingen.
 •  

Dkk. 1.250 pr. halvår  Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

Ung-seniormedlem - fra det 26. År til det kalenderår man fylder 30 år.

Dette medlemskab indeholder:

 • Frit spil 4 baner, Sorø, Næstved, Brøndby og Harekær
 • Frit spil på banen alle ugens dage
 • Adgang til gratis træningsfaciliteter.
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee.
 • Mulighed for at tilkøbe SGO fritspil
 • Modtager DGU kort og har stemmeret på generalforsamlingen.
 •  

Dkk 2.400,- pr. halvår. Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Dkk. 450.- ved betaling månedsvis

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-


JUNIOR – 6 - 11 år

Dette medlemskab giver ret til:

 • Frit spil på banen alle ugens dage
 • Adgang til gratis træningsfaciliteter
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee.
 • Modtager DGU kort.

Juniorer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Dkk. 500,- pr. halvår. Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

JUNIOR – 12 år til og med det kalenderår man fylder 18 år

Dette medlemskab giver ret til:

 • Frit spil på banen alle ugens dage
 • Adgang til gratis træningsfaciliteter
 • Mulighed for at spille greenfee på andre baner
 • Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee.
 • Modtager DGU kort.

Juniorer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Dkk. 900,- pr. halvår. Opkræves i januar og juli måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-


9 hullers fleksmedlemskab

Fleksmedlemskabet er kun for personer over 70 år. Yngre kan i særlige tilfælde få dispensation, der skal indsendes begrundet skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Regler for det nye 9-hullers medlemskab er følgende:

 • Der kan kun spilles på for-ni (ved spil på bag-ni skal der betales greenfee, ½ pris af normal greenfee)
 • Kun start efter kl. 10,00, og kun på hverdage. I weekenden kun spil mod normal greenfee.
 • Ved deltagelse i klubturneringer skal der betales matchfee og ½ greenfee
 • Dette medlemskab er et Fleksmedlemskab, og der vil være påført et “F” på DGU- kortet
 • Fritspilsordninger med vore samarbejdsklubber kan ikke anvendes
 • Stemmeret på generalforsamlingen.
 •  

Dkk 3.500 pr. sæson

Ægtepar Dkk 6.000,- pr. sæson  Opkræves i januar måned via PBS.

Ved indmeldelse før 1. juli betales fuldt kontingent, ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

Langdistancemedlem( LD) – fra 26 år

LD medlem

 • Skal være fuldt betalende medlem i DGU godkendt golfklub og skal have et hcp. på 36 eller derunder
 • For at være langdistancemedlem i Sorø Golfklub skal man a) kunne dokumentere, at man er fuldtidsmedlem af en anden golfklub med et fuldtidsmedlemskab, der mindst udgør 60 % af prisen for et fuldtidsmedlemskab af Sorø Golfklub og/eller b) være bosat mindst halvtreds kilometer fra Sorø Golfklub og være fuldtidsmedlem af en anden golfklub.

 • Kan frit benytte træningsfaciliteter og Par 3 banen
 • Mulighed for at deltage i klubturneringer, men kan ikke deltage i klubmesterskaber
 • Kan ikke spille på turneringshold eller deltage i fællestræning inden for sportsudvalgets regi

Yderligere oplysninger

DGU kort og hcp. regulering foretages af LD’s hjemmeklub.

Uanset indmeldelsestidspunkt:

Kr. 2.900,- pr. år  Opkræves i januar måned via PBS.

Ved betaling via Indbetalingskort pålægges gebyr Dkk 50,-

"Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 2 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december. Ved udmeldelse pr. 31. december og genindmeldelse det følgende år inden 30. juni betales fuldt årskontingent."

 


Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93