Parturnering 2019

ÅBEN PARTUNERING  2019

 

Nu er tilmeldingen åben på opslagstavlen i klubhuset, og på golfbox.

Sidste frist er 17 april 2019.

 

TUNERINGSBETINGELSER:

Matchen er åben for alle spillere med DGU-kort.

Matcherne spilles på Sorø golfbane.              

Nu med fuld hcp. Tilskrivning.

 

PERIODE:

Indledende runder afvikles fra 18. april til ca. 15. juni.

Mellemrunde ca. 16. juni til ca. 01. oktober

Finale  06. oktober  kl. 13.00

 

RÆKKEINDELING:

Der spilles i 1 fælles række. Der kan ikke foretages udskiftning i de enkelte sammensætninger, når startlisten er offentliggjort. En spiller kan deltage på flere hold med forskellige partnere.

Hvert par får tildelt et startnummer, som anvendes under hele tuneringen. Ved afvikling af den enkelte match er førstnævnte par (laveste nr.) ansvarlig for at aftale et tidspunkt og for aflevering af scorekort med begge holds underskrift i greenfeeboxen i klubhuset. Der offentliggøres samlet deltagerliste med telefon nr. og mail adresse, så man kan kontakte hinanden. Når startlisten er offentlig gjort kan der ikke skiftes ud på holdet.

Der er lodtrækning i klubhuset 17. april kl. 19.00

TUNERINGSFORM:

Tuneringsformen er Foursome med fuldt hcp. Der spilles med fælles hcp. I parret. Parrets antal tildelte slag på den aktuelle dag – fra det teested, den enkelte har valgt at spille,antal slag lægges sammen og divederes med 2. (almindelig afrunding). Holdet med det laveste spillehcp. nulstilles. Det andet hold får spillehcp., der svarer til forskellen på de 2 holds spillehcp.

Der spilles i 7 – 8 puljer eller flere, afhængig af antal tilmeldinger med min. 5 hold i hver pulje. Der spilles alle mod alle, så man er garanteret 4 matcher. Vunden match giver 5 point, uafgjort 2 point, tabt match 1 point. Udeblivelse uden afbud, eller trukket hold giver 0 point og tabt match med 4/3. Evt. diskvalifikation = tabt match, tabt med 4/3. Afbud, skader, afbrudt match mv. som bevirker at en match ikke kan afvikles tabes med 4/3 – pointfordelingen 1/5.

Ved pointlighed efter puljens afslutning vinder, vinderen af indbyrdes match. Hvis der derefter stadig er flere par, som er lige, gælder samlet score fra de enkelte matcher i hele puljen. Vinder man 7/6 tælles 7. Vinder man 2/0 tælles 2 osv. Hvis 2 eller flere par stadig er lige lodtrækning.

Efter puljespillet er det cupsystem, d.v.s. at vinderen er videre, til næste runde. Eller pulje inddeling i nye puljer, afhængig af tilmeldte hold.

Hvis det viser sig, at en spiller skal spille mod sig selv, må spilleren vælge, hvilket hold, der skal trækkes ud (matchen kan ikke afvikles). Træffer spilleren ikke selv afgørelsen, træffes den af tuneringsledelsen. Slutdatoer skal overholdes, ellers foretages der lodtrækning.

Tilmelding og betaling:

Tilmelding foregår via golfbox.dk – sidste frist for tilmelding er den 17 april 2018. Husk at opgive en mail + tlf. nr.

Betalingen:

Beløbet indbetales til  konto i Nordea: 2520-3498-329-526. Det er VIGTIGT at du mærker betalingen med ÅP+DGU nr. (f. eks. ÅP 47-4012)

STARTGEBYR:

200 kr. pr. par.

Spillere fra Brøndby, Næstved,  Harekær og Skovbo betaler  ikke greenfee.

Gæster betaler greenfree, dog med stigende rabat: 1. gang 0%, 2. gang 20%, 3. gang 40%, 4. gang 60%, 5. gang 80% rabat.

Gæster skal i greenfee bogen huske at indskrive startnummer ÅPXX under ”Øvrige bemærkninger” i greenfee bogen.

Yderlige deltagelse med 80% rabat. Rabatten gælder kun til denne turnering og andre rabatformer kan ikke benyttes samtidig. Det tildelte startnummer anføres i Greenfeebogen sammen med betalingen.

Hvis det ikke er muligt at få fastlagt en match mellem 2 par kontaktes tuneringsledelsen senest 14 dage før seneste spilledag. Gælder alle runder. Herefter fastlægger tuneringsledelsen en spilledag. Hvis en af parterne ikke kan kontaktes på opgivet tlf. nr. eller e-mail kan tuneringsledelsen dømme denne part som taber af matchen. Det er en god ide at bekræfte indgåede aftaler om matchafvikling på mail.

Alle tvivlsspørgsmål søges løst under selve runden. Kan dette ikke lade sig gøre, skal den forurettede part straks oplyse modparten om at der spilles videre under protest. Men matchen skal færdigspilles for at protesten kan godkendes. Færdigspilles matchen ikke, er det den part, der forlader matchen, der taber matchen. Protesten forelægges tuneringsledelsen skriftligt senest 24 timer efter matchens afslutning. Tuneringsledelsen alene træffer den endelige afgørelse, som ikke kan appeleres.

MAX.  96 hold.

TUNERINGSLEDELSE:

Villy Ekelund.

Jørgen Henriksen.

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93