Greensome                            
SORØ     SPH Ekstra Points Resultat Trelleborg     SPH Ekstra Points
      Greensome slag       Greensome slag
Jan Thylkjær / Jens Sørensen   11 1 1,0 3 - 2 Per Andersen / Hans Kümler     10    
Harry Ballesteros Petersen / Svend Pedersen     14 2   1 - 2 Henrik H. Høyer / Hans Jørgen Hansen     12   1,0
Peter Müller / Michael Meinert     14   1,0 8 - 7 Flemming Nielsen / Bent V. Møller     14    
Lars Mølgaard / Poul Erik Pedersen     15   1,0 6 - 5 Steen Madsen / Hans Sylvester Andersen     15    
Per Larsen / Erling Hansen   17 2 1,0 3 - 2 Johnny Sørensen / Ebbe Larsen   15    
Søren Clausen / Lars Bo Ipsen   19 3   3 - 5 Jan Madsen / Bjarne Christensen   16   1,0
John Callesen / Bent Udbjørg   19 3   1 - 2 Svend Ove Nielsen / Henning Pedersen 16   1,0
Thyge Thygesen / Jørn P. Rasmussen 20   1,0 5 - 4 Anders Talbro / Søren B. Olsen   20    
        11 5,0               0 3,0
Singler                            
SORØ HCP SPH 7/8 Ekstra Points Resultat Trelleborg HCP SPH 7/8 Ekstra Points
      Single slag       Single slag
Jan Thylkjær 5,8 7           6   1,0 3 - 1 Per Andersen 7,4 9           8 2  
Jens Sørensen 16,6 20         18 4 1,0 2 - 1 Hans Kümler 13,4 16         14    
Harry Ballesteros Petersen 11,3 14         12 2 0,5 0 - 0 Henrik H. Høyer 9 11         10   0,5
Svend Pedersen 16,8 20         18 2 0,5 0 - 0 Hans Jørgen Hansen 14,6 18         16   0,5
Peter Müller 11,4 14         12   1,0 9 - 8 Flemming Nielsen 11,7 14         12    
Michael Meinert 16,8 20         18   0,5 0 - 0 Bent V. Møller 16,7 20         18   0,5
Lars Mølgaard 11,8 14         12   1,0 4 - 2 Steen Madsen 11,8 14         12    
Poul Erik Pedersen 17,7 21         18   1,0 5 - 3 Hans Sylvester Andersen 17,6 21         18    
Per Larsen 13,9 17         15 2 1,0 1 - 0 Johnny Sørensen 12 15         13    
Erling Hansen 18,5 22         19 1 1,0 3 - 1 Ebbe Larsen 17,9 21         18    
Søren Clausen 14,8 18         16 3 1,0 2 - 0 Jan Madsen 12,4 15         13    
Lars Bo Ipsen 23,4 28         25 6   4 - 6 Bjarne Christensen 18 22         19   1,0
John Callesen 15,1 18         16 3 1,0 3 - 2 Svend Ove Nielsen 12,5 15         13    
Bent Udbjørg 23,4 28         25 5   0 - 2 Henning Pedersen 19,6 23         20   1,0
Thyge Thygesen 15,8 19         17 4 1,0 4 - 2 Anders Talbro 12,7 15         13    
Jørn P. Rasmussen 24,7 29         25     4 - 6 Søren B. Olsen 29 35         31 6 1,0
        32 11,5               8 4,5
                             
Slutresultat     SORØ 16,5           Trelleborg   7,5
                             

Resultat af Ryder Cup mod Trelleborg 2018 i Trelleborg

 

Trelleborg        15,0           SORØ           9,0

Klik på billede for flere.

Resultaterne

Resultat af Ryder Cup mod Trelleborg 2017

i Sorø

SORØ        17.5           Trelleborg            6.5

Klik på billedet for flere billleder og videoer.

 

Greensome                            
SORØ     SPH Ekstra Points Resultat Trelleborg     SPH Ekstra Points
      Greensome slag       Greensome slag
Larsen Per / Udbjørg Bent   17 2   3 - 4 Anders Lund / Hans Sylvester   15   1,0
Krøll Jan / Wengel-Nielsen Michael 19 3 1,0 4 - 3 Flemming Nielsen  / Hans E Madsen   16    
Hansen Per / Worm-Hansen Kenneth     11 1 1,0 4 - 3 Martin Bak / Steffen Schrold     10    
Jacobsen Per / Sørensen Jens   12 1 1,0 1 - 0 Per Andersen / Anders Talbro   11    
Thylkjær Jan / Pedersen Svend   12   1,0 2 - 1 Henning Bergh  / Kenneth Christensen 14 2  
Christensen Jan / Hansen Erling   15 1   0 - 2 Christian Callesen / Henning Pedersen 14   1,0
Müller Peter / Stuhr Finn   19 3 1,0 7 - 5 Johnny Sørensen / Frits Hansen   16    
Thygesen Thyge / Rasmussen Jørn P. 20 1 1,0 2 - 1 Tage Pedersen / Hans Petersen   19    
        12 6,0               2 2,0
Singler                            
SORØ HCP SPH 7/8 Ekstra Points Resultat Trelleborg HCP SPH 7/8 Ekstra Points
      Single slag       Single slag
Larsen Per 12,4 15         13 2   0 - 2 Anders Lund 11,0 13         11   1,0
Udbjørg Bent 21,9 26         23 4   0 - 2 Hans Sylvester 18,4 22         19   1,0
Krøll Jan 14,0 17         15 3 1,0 5 - 4 Flemming Nielsen  11,3 14         12    
Wengel-Nielsen Michael 23,4 28         25 4 1,0 4 - 3 Hans E Madsen 19,8 24         21    
Hansen Per 7,2 9           8 2 1,0 5 - 4 Martin Bak 5,2 7           6    
Worm-Hansen Kenneth 16,2 19         17   1,0 3 - 2 Steffen Schrold 15,6 19         17    
Jacobsen Per 7,4 9           8 1 1,0 6 - 5 Per Andersen 6,4 8           7    
Sørensen Jens 17,6 21         18 1   3 - 4 Anders Talbro 16,2 19         17   1,0
Thylkjær Jan 7,6 9           8   1,0 5 - 4 Henning Bergh  10,0 12         11 3  
Pedersen Svend 18,0 22         19 1 0,5 A - S Kenneth Christensen 17,7 21         18   0,5
Christensen Jan 11,0 13         11   1,0 5 - 4 Christian Callesen 10,0 12         11    
Hansen Erling 20,4 24         21 3 1,0 4 - 3 Henning Pedersen 17,9 21         18    
Müller Peter 14,4 17         15 3   0 - 1 Johnny Sørensen 11,6 14         12   1,0
Stuhr Finn 24,0 29         25 2 1,0 2 - 0 Frits Hansen 21,7 26         23    
Thygesen Thyge 14,6 18         16 1 1,0 4 - 3 Tage Pedersen 14,5 17         15    
Rasmussen Jørn P. 26,0 31         27 1 1,0 7 - 5 Hans Petersen 24,8 30         26    
        28 11,5               3 4,5
                             
Slutresultat     SORØ 17,5           Trelleborg   6,5
                             

 

Resultat af Ryder Cup mod Trelleborg 2016

i Trelleborg

Greensome

                     

SORØ

   

SPH

Ekstra

Points

Trelleborg

   

SPH

Ekstra

Points

     

Greensome

slag

     

Greensome

slag

Lars Mølgaard (tidl. ud) / Per Quistgaard

16

5

1,0

Torben Trosbjerg Rasmussen / Steffen Schrold

 

11

 

 

Per Larsen / Jens Sørensen (tidl. ud)

 

16

2

0,5

Henning Bergh / Lars Bjerre

 

 

14

 

0,5

Dennis Holmen (tidl. ud) / Erling Hansen

21

5

 

Johnny Sørensen / Ebbe Larsen

 

 

16

 

1,0

Per Hansen / David K. Crossey

 

12

3

1,0

Tommy Nielsen / Henrik Månsson

 

9

 

 

Jan Christensen / Poul Erik Pedersen

 

14

4

 

Benny Nissen / Per Nielsen

 

 

10

 

1,0

Jan Krøll / Svend Pedersen

 

 

15

2

1,0

Steen Madsen / Arne Nielsen

   

13

 

 

Carsten Skouboe / Jeppe Jepsen

 

18

4

 

Palle Juul Fenger / Peter Moberg

 

 

14

 

1,0

Thyge Thygesen / Jørn P Rasmussen

 

20

5

 

Anders Lund / Hans Sylvester Andersen

 

15

 

1,0

Ialt

     

30

3,5

       

0

4,5

 

Singler

                     

SORØ

HCP

SPH

7/8

Ekstra

Points

Trelleborg

HCP

SPH

7/8

Ekstra

Points

 

 

 

Single

slag

 

 

 

Single

slag

Lars Mølgaard (tidl. ud)

13,7

16

          14

4

1,0

3.       Torben Trosbjerg Rasmussen

9,0

11

          10

 

 

Per Quistgaard

17,1

20

          18

4

 

11.    Steffen Schrold

13,8

16

          14

 

1,0

Per Larsen

14,3

17

          15

4

 

5.       Henning Bergh

10,4

13

          11

 

1,0

Jens Sørensen (tidl. ud)

18,1

21

          18

0

 

13.    Lars Bjerre

17,0

20

          18

 

1,0

Holmen Dennis (tidl. ud)

15,5

18

          16

3

 

8.       Johnny Sørensen

12,2

15

          13

 

1,0

Erling Hansen

28,2

33

          29

8

 

16.    Ebbe Larsen

20,6

24

          21

 

1,0

Per Hansen

7,0

9

            8

1

 

1.       Tommy Nielsen

6,6

8

            7

 

1,0

David K. Crossey

16,6

20

          18

5

1,0

9.       Henrik Månsson

12,4

15

          13

 

 

Jan Christensen

11,3

14

          12

4

0,5

2.       Benny Nissen

7,5

9

            8

 

0,5

Poul Erik Pedersen

17,1

20

          18

4

0,5

10.    Per Nielsen

13,6

16

          14

 

0,5

Jan Krøll

14,2

17

          15

5

0,5

4.       Steen Madsen

10,0

11

          10

 

0,5

Svend Pedersen

18,1

21

          18

4

1,0

12.    Arne Nielsen

16,6

16

          14

 

 

Carsten Skouboe

14,4

17

          15

4

0,5

6.       Palle Juul Fenger

10,5

13

          11

 

0,5

Jeppe Jepsen

23,0

27

          24

6

 

14.    Peter Moberg

17,3

20

          18

 

1,0

Thyge Thygesen

15,0

18

          16

5

1,0

7.       Anders Lund

10,6

13

          11

 

 

Jørn P. Rasmussen

25,9

30

          26

7

 

15.    Hans Sylvester Andersen

18,6

22

          19

 

1,0

Ialt

     

68

6,0

       

0

10,0

Slutresultat

   

SORØ

 

9,5

   

Trelleborg

 

14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokkers også. Trelleborg løb for første gang med Herreklubbernes Ryder Cup.

Trods alt, Trelleborg ønskes tillykke med den fortjente sejr og tak for god mad og vin, samt ikke mindst en hyggelig og kammeratlig dag med høj solskin, varmt og stille vejr.

 

19. hul. Resultatet afventes med en vis uro.

 

19. hul. Med rette viste det sig.

 

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93